KHO DỮ LIỆU

TTTênLĩnh vựcThể loại
1 Cánh tay Robot toạ đồ DescartesKH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
2 Chung cư Nam Từ Liêm – Hà Nội
KH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
3 Lập hồ sơ dự thầu xây lắp, công trình:
" TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN – GIA LAI"
KH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
4 Mô hình hoá cấu tạo và quá trình thi công bằng phần mềm 3D phục vụ
giảng dạy (Giáo trình môn Cấu tạo Kiến trúc dành cho sinh viên ngành xây dựng)
KH Kỹ thuật và CNBáo cáo khoa học
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của Garbage Enzyme đến quá trình xử lý nước
thải sinh hoạt
KH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của số cặp điện cực bugi đánh lửa đến hoạt động
của động cơ đốt trong
KH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
7 Nghiên cứu mạng Lora ứng dụng vào quan trắc khí hậu ở khu vực Hòa KhánhKH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
8 Nghiên cứu quá trình thiết kế và sản xuất Microcantilever trong vi
cơ điện tử (MEMS-Microelectromechanical Systems)
KH Kỹ thuật và CNBáo cáo khoa học
9 NHÀ LÀM VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO – ĐẠI HỌC VINH
KH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp
10 TÌM HIỂU ĐO KIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÙNG PHỦ MẠNG 4G-LTE
KH Kỹ thuật và CNLuận văn tốt nghiệp

Tìm thấy: 2286 mục   / 230 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...